KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

PT Xét tuyển thẳng
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
1 46/SBE-DT1-22 Bùi Phương Duy 03/12/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
2 21/SBE-DT1-22 Bùi Thị Bắc Giang 02/02/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
3 23/SBE-DT1-22 Chu Thị Hồng Thắm 03/03/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
4 64/SBE-DT1-22 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 18/07/2004 Nữ 7340301 - Kế toán
5 51/SBE-DT1-22 Lê Minh Hiếu 26/02/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
6 49/SBE-DT1-22 Nguyễn Phước Đức 29/12/2003 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
7 50/SBE-DT1-22 Nguyễn Phạm Tuyết Minh 13/10/2004 Nữ 7340120 - Kinh doanh quốc tế
8 22/SBE-DT1-22 Nguyễn Quỳnh Mai 12/05/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
9 47/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Thảo Như 19/06/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
10 24/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Tuyết Anh 01/03/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
11 52/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/10/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
12 48/SBE-DT1-22 Nguyễn Tiểu Bình 17/12/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
PT Xét tuyển kết quả thi THPT 2022 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 5 học kỳ
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ lớp 12 theo các tổ hợp 3 môn
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
1 40/SBE-DT1-22 Biện Thị Thu Thảo 18/10/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
2 62/SBE-DT1-22 BÙI THỊ BÍCH TRĂM 10/09/2004 Nữ 7340201 - Tài chính ngân hàng
3 26/SBE-DT1-22 Cao Tuấn Anh 29/07/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
4 138/SBE-DT1-22 Dương Nguyễn Gia Hân 26/03/2004 Nữ 7340120 - Kinh doanh quốc tế
5 25/SBE-DT1-22 Huỳnh Nhật Duyên Trinh 01/01/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
6 67/SBE-DT1-22 Huỳnh Thị Ngọc Hân 10/02/2004 Nữ 7340301 - Kế toán
7 28/SBE-DT1-22 Huỳnh Văn Khang 14/12/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
8 57/SBE-DT1-22 Hà Nguyễn Trúc Phương 20/09/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
9 139/SBE-DT1-22 Kiều Nguyễn Thanh Thúy 03/10/2003 Nữ 7340301 - Kế toán
10 36/SBE-DT1-22 Lê Huỳnh Đăng Khoa 29/10/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
11 43/SBE-DT1-22 Lê Hải Đăng 14/01/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
12 71/SBE-DT1-22 Lê Minh Quang 07/05/2004 Nam 7340301 - Kế toán
13 33/SBE-DT1-22 Lại Công Tước 05/11/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
14 55/SBE-DT1-22 Mai Thị Huỳnh Như 28/10/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
15 31/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/05/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
16 69/SBE-DT1-22 Nguyễn Duy Khánh 24/09/2004 Nam 7340301 - Kế toán
17 137/SBE-DT1-22 Nguyễn Hoàng Đông 23/12/2003 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
18 41/SBE-DT1-22 Nguyễn Hồng Nguyên 27/12/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
19 60/SBE-DT1-22 Nguyễn Quốc Bình 29/04/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
20 34/SBE-DT1-22 Nguyễn Quốc Duy 13/04/2000 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
21 53/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Kim Hoa 13/06/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
22 75/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Kiều Oanh 20/10/2004 Nữ 7340301 - Kế toán
23 66/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Ngọc Muội 31/01/2004 Nam 7340301 - Kế toán
24 77/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Ngọc Trân 19/07/2004 Nam 7340301 - Kế toán
25 59/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/09/2004 Nữ 7340120 - Kinh doanh quốc tế
26 61/SBE-DT1-22 Nguyễn Trần Mộng Trăm 06/12/2004 Nữ 7340201 - Tài chính ngân hàng
27 54/SBE-DT1-22 Nguyễn Đinh Uyên Khánh 08/11/2003 Nữ 7340120 - Kinh doanh quốc tế
28 32/SBE-DT1-22 Ngô Tấn Hậu 11/01/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
29 39/SBE-DT1-22 Phạm Hoàng Anh 13/06/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
30 35/SBE-DT1-22 Phạm Lê Thuỳ Trang 04/09/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
31 44/SBE-DT1-22 Phạm Quốc Đạt 05/11/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
32 74/SBE-DT1-22 Phạm Thanh Thư 21/12/2004 Nữ 7340301 - Kế toán
33 58/SBE-DT1-22 Sín Hoàng Đại 22/11/2004 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
34 68/SBE-DT1-22 Thi Thị Tuyền 07/10/2004 Nam 7340301 - Kế toán
35 76/SBE-DT1-22 Thái Cường Thy Nguyên 09/08/2004 Nữ 7340301 - Kế toán
36 29/SBE-DT1-22 Trương Huỳnh Cẩm Hà 16/08/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
37 70/SBE-DT1-22 Trương Thị Hoài Mộng 07/06/2004 Nam 7340301 - Kế toán
38 65/SBE-DT1-22 Trần Hoài Thu Thảo 18/02/2004 Nữ 7340301 - Kế toán
39 73/SBE-DT1-22 Trần Lê Phương Nguyên 30/10/2004 Nữ 7340301 - Kế toán
40 38/SBE-DT1-22 Trần Trọng Lâm 13/12/2003 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
41 92/SE-DT1-22 Trần Đạt Thành 25/10/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
42 143/SBE-DT1-22 Tạ Quang Chiến 21/12/2000 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
43 37/SBE-DT1-22 Võ Trung Hiếu 01/06/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
44 56/SBE-DT1-22 VŨ THỊ TRANG 01/07/2003 Nam 7340120 - Kinh doanh quốc tế
45 42/SBE-DT1-22 Đoàn Duy Khôi 14/06/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
46 27/SBE-DT1-22 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 05/04/2004 Nam 7340101 - Quản trị kinh doanh
47 45/SBE-DT1-22 Đỗ Nguyễn Thảo Vy 14/03/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
48 30/SBE-DT1-22 Đỗ Thị Trâm Anh 27/12/2004 Nữ 7340101 - Quản trị kinh doanh
PT Xét tuyển học bạ trung bình 3 năm THPT
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ lớp 12 theo nhóm ngành sức khỏe
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam hoặc nước ngoài
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành Ngành - trường tốt nghiệp ĐH
Không tồn tại.