KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

PT Xét tuyển thẳng
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả thi THPT 2022 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 5 học kỳ
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ lớp 12 theo các tổ hợp 3 môn
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
1 96/SE-DT1-22 Bùi Thiện Phúc 05/03/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
2 80/SE-DT1-22 Giang Đình Trung 21/07/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
3 86/SE-DT1-22 Huỳnh Văn Đông 01/01/2003 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
4 95/SE-DT1-22 Hà Minh Chiến 10/07/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
5 98/SE-DT1-22 Lê Giang Minh Nhiên 20/04/2050 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
6 89/SE-DT1-22 Nguyễn Dương Thị Qui Nhơn 22/10/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
7 82/SE-DT1-22 Nguyễn Duy Kha 05/10/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
8 87/SE-DT1-22 Nguyễn Hoài Duy 27/02/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
9 84/SE-DT1-22 Nguyễn Thanh Tuấn 03/04/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
10 97/SE-DT1-22 Nguyễn Thành An 11/01/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
11 136/SE-DT1-22 Nguyễn Vạn Thiên Lộc 13/09/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
12 91/SE-DT1-22 Phan Huy Kiên 05/12/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
13 79/SE-DT1-22 Phan Minh Thuy 10/10/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
14 94/SE-DT1-22 Phan Nguyễn Hoài An 27/08/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
15 81/SE-DT1-22 Phan Văn Tài 26/12/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
16 93/SE-DT1-22 Trương Hoàng Đăng Khoa 25/07/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
17 85/SE-DT1-22 Trần Phương Nam 05/07/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
18 83/SE-DT1-22 Võ Hữu Nhân 13/10/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
19 90/SE-DT1-22 Võ Thị Ngọc Xuyến 10/11/2004 Nữ 7480101 - Khoa học máy tính
20 88/SE-DT1-22 Đặng Lê Nin 11/11/2004 Nam 7480101 - Khoa học máy tính
PT Xét tuyển học bạ trung bình 3 năm THPT
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ lớp 12 theo nhóm ngành sức khỏe
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam hoặc nước ngoài
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành Ngành - trường tốt nghiệp ĐH
Không tồn tại.