KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

PT Xét tuyển thẳng
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
1 04/SHL-DT1-22 Hồ Tuấn Kiệt 23/01/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
2 01/SHL-DT1-22 Lê Hữu Nam 28/10/2003 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
3 03/SHL-DT1-22 Nguyễn Nguyễn Vô Vi 10/02/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
4 02/SHL-DT1-22 Nguyễn Thành Biển 03/05/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
5 05/SHL-DT1-22 Nguyễn Tuấn Vĩ 17/08/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
PT Xét tuyển kết quả thi THPT 2022 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 5 học kỳ
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ lớp 12 theo các tổ hợp 3 môn
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
1 15/SHL-DT1-22 Lê Minh Được 08/08/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
2 134/SHL-DT1-22 Lê Thanh Nhật 01/03/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
3 13/SHL-DT1-22 Lưu Huỳnh Diễm Thy 09/06/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
4 135/SHL-DT1-22 Mai Trung Tính 20/08/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
5 18/SHL-DT1-22 Nguyễn Khắc Kiệt 05/10/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
6 20/SHL-DT1-22 Nguyễn Ngọc Thành Đạt 02/02/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
7 10/SHL-DT1-22 Nguyễn Thị Kim Chi 26/08/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
8 16/SHL-DT1-22 Nguyễn Thị Phượng Hoàng 15/11/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
9 17/SHL-DT1-22 Nguyễn Thị Trúc Vân 13/09/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
10 09/SHL-DT1-22 Nguyễn Trọng Nghĩa 09/05/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
11 08/SHL-DT1-22 Phan Hiếu Kỳ 28/01/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
12 19/SHL-DT1-22 Phan Thị Mai Hân 25/08/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
13 11/SHL-DT1-22 Phạm Hoàng Em 13/06/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
14 06/SHL-DT1-22 VÕ NHƯ QUỲNH 21/05/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
15 12/SHL-DT1-22 Võ Trúc Ly 24/05/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
16 07/SHL-DT1-22 Võ Văn Dỉ 02/03/2004 Nam 7220201 - Ngôn ngữ anh
17 14/SHL-DT1-22 Đặng Quốc Nhật Mỹ Anh 14/11/2004 Nữ 7220201 - Ngôn ngữ anh
PT Xét tuyển học bạ trung bình 3 năm THPT
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ lớp 12 theo nhóm ngành sức khỏe
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam hoặc nước ngoài
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành Ngành - trường tốt nghiệp ĐH
Không tồn tại.