KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020

Đối tượng 1 (Tuyển thẳng)
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành Kết quả phỏng vấn
Không tồn tại.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Đối tượng 1 (Xét tuyển)
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành Kết quả phỏng vấn
1 12/SM-DT1.21 Bùi Minh Đức Trí 276012765 13/10/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
2 06/SM-DT1.21 Hoàng Hữu Tuấn Kiệt 285950226 12/11/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
3 47/SM-DT1.21 Hoàng Minh Tuấn 264556273 06/10/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
4 50/SM-DT1.21 Huỳnh Văn Rắp Linh 301846924 27/04/2003 Nam 7720301 Xuất sắc
5 33/SM-DT1.21 Hà Chấn Huy 082203010744 09/04/2003 Nam 53000763 7720101 Xuất sắc
6 13/SM-DT1.21 Lê Công Thái 079203022717 23/11/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
7 09/SM-DT1.21 Lê Duy Khang 321778236 16/04/2003 Nam 49010127 7720101 Xuất sắc
8 53/SM-DT1.21 Lê Thị Ngọc Giàu 301887115 10/10/2003 Nữ 7720301 Đạt
9 41/SM-DT1.21 Lưu Tổng Đại Nam 201838998 17/10/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
10 140/SM-DT1.21 Nguyễn Dương Hoàng Anh 079303036110 24/02/2003 Nữ 02003866 7720101 Xuất sắc
11 172/SM-DT1.21 Nguyễn Hoàng An Khang 301872873 09/06/2003 Nam 7720601 Đạt
12 129/SM-DT1.21 Nguyễn Hoàng Toàn 079203009534 07/10/2003 Nam 02019936 7720101 Xuất sắc
13 133/SM-DT1.21 Nguyễn Hoàng Tâm Như 301829793 25/06/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
14 05/SM-DT1.21 Nguyễn Hồng Ngọc Quỳnh 079189015680 25/02/1989 Nữ 7720101 Xuất sắc
15 07/SM-DT1.21 Nguyễn Ngọc Nam Phương 079303016471 24/10/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
16 144/SM-DT1.21 Nguyễn Thị Bích Trâm 301767984 05/09/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
17 62/SM-DT1.21 Nguyễn Thị Hồng Thắm 301882580 15/09/2003 Nữ 7720601 Xuất sắc
18 51/SM-DT1.21 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn 301795369 24/11/2002 Nữ 7720301 Xuất sắc
19 63/SM-DT1.21 Nguyễn Trần Quế Trâm 060303002239 08/02/2003 Nữ 7720601 Xuất sắc
20 143/SM-DT1.21 Nguyễn Đoàn Phương Uyên 025189514 06/11/1994 Nữ 7720601 Xuất sắc
21 03/SM-DT1.21 Ngô Thanh Trí 312549001 24/12/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
22 49/SM-DT1.21 Phan Thị Kim Phương 301893262 20/05/2003 Nữ 49000201 7720301 Xuất sắc
23 04/SM-DT1.21 Phạm Gia Hân 371900868 16/03/2001 Nữ 7720101 Xuất sắc
24 148/SM-DT1.21 Phạm Minh Hải 301814757 23/12/2003 Nam 7720601 Đạt
25 156/SM-DT1.21 Trần Kim Lâm 08230301450 15/12/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
26 52/SM-DT1.21 Trần Thị Kiếm Vy 301804755 05/09/2003 Nữ 7720301 Xuất sắc
27 138/SM-DT1.21 Trần Thị Ngọc Mai 312551054 06/12/2003 Nữ 7720301 Đạt
28 159/SM-DT1.21 Trần Thị Thùy Trang 301846222 24/09/2003 Nữ 7720601 Xuất sắc
29 19/SM-DT1.21 Võ Hà Khánh Linh 079303001766 20/04/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
30 57/SM-DT1.21 Võ Ngọc Trang Đài 080303001311 03/09/2003 Nữ 7720301 Xuất sắc
31 02/SM-DT1.21 Vương Viết Phú 261568808 21/03/2003 Nam Năng Khiếu Đại học Tân Tạo 7720101 Xuất sắc
32 42/SM-DT1.21 Đoàn Gia Phúc 312544739 07/11/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
33 10/SM-DT1.21 Đoàn Minh Kha 245501184 09/04/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
34 11/SM-DT1.21 Đặng Tú Uyên 331920467 21/11/2003 Nữ 7720301 Đạt
> > > > > > > > > >
Đối tượng 1 (Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc Gia)
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính Mã ngành Kết quả phỏng vấn
1 158/SM-DT1.21 Lê Công Khanh 285736206 30/09/2003 Nam 7720601 Xuất sắc
2 162/SM-DT1.21 Lê Thị Anh Thư 079303039738 15/12/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
3 173/SM-DT1.21 Nguyễn Hoàng Dũng 276049905 06/08/2003 Nam 7720101 Đạt
4 170/SM-DT1.21 Nguyễn Thị Thúy An 301871576 27/08/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
5 155/SM-DT1.21 Nguyễn Trần Đăng Khoa 075203000368 04/04/2003 Nam 7720101 Đạt
6 149/SM-DT1.21 Nguyễn Đức Duy Tú 017203000056 10/11/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
7 152/SM-DT1-21 Phạm Đăng 07920323662 20/09/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
8 147/SM-DT1.21 Trần Duy Thông 079203003567 29/05/2003 Nam 7720101 Xuất sắc
9 169/SM-DT1.21 Vũ Thị Ánh Dương 001303027369 10/06/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
10 154/SM-DT1.21 Đoàn Minh Thư 079303003096 10/07/2003 Nữ 7720101 Xuất sắc
Đối tượng 2
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính Mã ngành Kết quả phỏng vấn
Không tồn tại.
Đối tượng 3
STT Mã hồ sơ Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính Mã ngành Ngành - trường tốt nghiệp ĐH Kết quả phỏng vấn
Không tồn tại.