KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

PT Xét tuyển thẳng
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
1 105/SM-DT1-22 Dương Minh Quang 02/08/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
2 103/SM-DT1-22 Hà Thị Lan Anh 17/02/2003 Nữ 7720101 - Y đa khoa
3 129/SM-DT1-22 Lê Hữu Minh Nhân 01/09/2003 Nam 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học
4 100/SM-DT1-22 Nguyễn Hữu Phú Hào 11/09/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
5 101/SM-DT1-22 Nguyễn Minh Trí 18/07/2003 Nam 7720101 - Y đa khoa
6 104/SM-DT1-22 Nguyễn Trung Hiếu 21/04/2001 Nam 7720101 - Y đa khoa
7 106/SM-DT1-22 Nguyễn Trương Lê Thư 15/11/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
8 128/SM-DT1-22 Nguyễn Tuyết Hồng Gấm 04/05/2004 Nữ 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học
9 99/SM-DT1-22 Nguyễn Vũ Tố Thư 17/09/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
10 108/SM-DT1-22 Phạm Thủy Tiên 27/08/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
11 102/SM-DT1-22 TRẦN THIÊN KIM 15/11/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
12 109/SM-DT1-22 Trần Anh Hào 20/12/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
13 107/SM-DT1-22 Trần Gia Bảo 09/06/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
PT Xét tuyển kết quả thi THPT 2022 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 5 học kỳ
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ lớp 12 theo các tổ hợp 3 môn
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ trung bình 3 năm THPT
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển học bạ lớp 12 theo nhóm ngành sức khỏe
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính SBD Mã ngành
1 63/SBE-DT1-22 Bùi Bảo Trân 20/01/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
2 121/SM-DT1-22 Huỳnh Hải Hoàng 08/06/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
3 124/SM-DT1-22 Hà Minh Thư 03/04/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
4 110/SM-DT1-22 Lê Kiến An 09/05/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
5 111/SM-DT1-22 Lê Thị Diệp Trúc 21/06/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
6 123/SM-DT1-22 NGUYỄN QUỐC BẢO 28/10/2022 Nam 7720101 - Y đa khoa
7 116/SM-DT1-22 Nguyễn Anh Nhật 08/03/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
8 122/SM-DT1-22 Nguyễn Bảo Trân 06/03/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
9 113/SM-DT1-22 Nguyễn Hồ Phương Thanh 20/09/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
10 114/SM-DT1-22 Nguyễn Kim Phú 20/12/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
11 120/SM-DT1-22 Nguyễn Nhật Nam 08/08/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
12 131/SM-DT1-22 Nguyễn Thị Kim Hoa 13/02/2002 Nữ 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học
13 72/SBE-DT1-22 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 08/10/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
14 118/SM-DT1-22 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/04/2004 Nữ 7720101 - Y đa khoa
15 112/SM-DT1-22 Nguyễn Trần Thanh Vân 06/03/2003 Nữ 7720101 - Y đa khoa
16 125/SM-DT1-22 Ngô Minh Triết 05/06/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
17 133/SM-DT1-22 Trần Thị Huỳnh Như 01/03/2004 Nữ 7720301 - Điều dưỡng
18 127/SM-DT1-22 Võ Hoàng Huyền Vũ 21/06/2003 Nữ 7720101 - Y đa khoa
19 117/SM-DT1-22 Võ Tuấn Khoa 12/11/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
20 119/SM-DT1-22 Đoàn Mạnh Quỳnh 25/08/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
21 130/SM-DT1-22 Đỗ Duy Kha 23/04/2004 Nam 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học
22 126/SM-DT1-22 Đỗ Hữu Trí 01/09/2004 Nam 7720101 - Y đa khoa
PT Xét tuyển tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành
Không tồn tại.
PT Xét tuyển tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam hoặc nước ngoài
STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành Ngành - trường tốt nghiệp ĐH
Không tồn tại.